Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców
Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2016 288,95 474,92 194,64 59,61 43,9 59,61
Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń – grudzień 2016 Razem społeczne z chorobowym = 772,96
Razem społeczne bez chorobowego = 713,35
1121,52
Podstawa wymiaru (I-XII '2016) 3210,60 2433,00
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej, niż od 25 sierpnia 2005)
Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2016 288,95 108,34 44,4 13,6 9,99
Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń – grudzień 2016 Razem społeczne z chorobowym = 176,33
Razem społeczne bez chorobowego = 162,73
465,28
Podstawa wymiaru (I-XII '2016) 3210,60 555,00

Opracowano na podstawie danych ze strony: http://www.bankier.pl/podatki-i-zus/wskazniki-i-stawki/skladki-i-zasilki-zus