Certyfikaty i wyróżnienia

Posiadamy Certyfikat Księgowy Ministra Finansów.

CERTYFIKAT KSIĘGOWY Nr 31839/2008

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, póz. 1022, z późn. zm.) zaświadcza się , że

Pan(i) Beata Helena Kuśmierek jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z upoważnienia Ministra Finansów
Dyrektor Departamentu Rachunkowości
Joanna Dadacz

Inne certyfikaty i wyróżnienia

Dyplomy otrzymane podczas konkursów Księgowy Roku