Rozliczanie VAT w rolnictwie

Działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą w tradycyjnym pojęciu. Nie jest też działalnością gospodarczą w świetle Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje zasady prowadzenia działalności.

Rolnictwo jest jednak uznane za działalność gospodarczą przez Ustawę o podatku od towarów i usług.

Wprowadzenie podatku VAT na produkty rolne w roku 2002 w wysokości 3 % sprawiło, że wszyscy rolnicy stali się podatnikami VAT-u. Jednak na postawie art. 43 ust.1 pkt 1 Ustawy o VAT zostali oni zwolnieni od rozliczania tego podatku i stali się tzw. rolnikami ryczałtowymi.

Jednakże Ustawa o VAT otworzyła przed rolnikami możliwość rozliczania VAT-u na zasadach ogólnych.

Szczerze zachęcamy wszystkich rolników inwestujących we własne gospodarstwa do rezygnacji z ryczałtu i przechodzenia na zasady ogólne rozliczeń VAT.

Zryczałtowany zwrot oferowany przez ustawę rolnikom ryczałtowym nie równoważy możliwości jakie daje rozliczanie VAT przez rolników zarejestrowanych na zasadach ogólnych.

Z doświadczenia wiemy, że w każdym średnim i większym gospodarstwie rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych jest korzystne finansowo dla właściciela. Bezpośrednim impulsem do przejścia na zasady ogólne może być planowana właśnie inwestycja zakupu nowych maszyn, chociaż i dla wydatków bieżących zasady ogólne są korzystniejsze od ryczałtu.

Prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku VAT dla rolników, którzy zrezygnowali ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczają się na zasadach ogólnych.

Biuro Rachunkowe udzieli wszelkich bliższych wyjaśnień, a także służy pomocą przy rejestracji w Urzędzie Skarbowym.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wyjaśnień i szczegółów.