Biuro Rachunkowe Zduńska Wola


Spodobał Ci się ten artykuł? Kliknij "Lubię to!"

Zwrot VAT od wydatków i materiałów budowlanych.

Zwrot VAT za materiały budowlane
zostanie zlikwidowany od 2014 roku!
To już ostatni rok na dokonanie wydatków!

Jeżeli po 1 maja 2004 roku był budowany lub remontowany Twój dom lub mieszkanie, posiadasz faktury VAT na zakup materiałów budowlanych i chcesz odzyskać część wydanych na remont pieniędzy to...Możesz odzyskać nawet 15% różnicy w podatku VAT!

Zwrot może wynieść nawet 33 385 złotych!

Wypełnianie wniosku VZM-1 jest pracochłonne, czasochłonne a na dodatek łatwo o błędy. Jeśli stwierdzisz, że nie dasz rady wypełnić formularzy, to możesz skorzystać z mojej pomocy w wypełnieniu wniosku VZM-1.

Wnioski wypełniam SZYBKO i profesjonalnie, a do tego TANIO.
Ty go tylko podpisujesz i zanosisz do swojego urzędu skarbow
ego.

Niezbędne dokumenty i kopie faktur możesz przesłać drogą elektroniczną lub listownie.
Po dokonaniu rozliczenia dostajesz komplet dokumentów gotowych do złożenia w US.

Zadzwoń już dziś 663 734 342 i dowiedz się szczegółów

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • żadnych ukrytych opłat, płacisz za wypełniony wniosek,
 • nie pobieramy prowizji od wyliczonej kwoty zwrotu,
 • nie wspieramy szarej strefy - działamy legalnie, płacimy podatki,
 • mieszkańcy miast: Zduńska Wola, Sieradz, Łask, Pabianice, Szadek oraz ich okolic mogą dostarczyć dokumenty osobiście - znajdujemy się w centrum woj. łódzkiego,
 • jeśli mieszkasz dalej - prześlij dokumenty przez e-mail.

ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ - LIMITY I WSKAŹNIKI

Od dnia 1 maja 2004 roku czyli od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wzrosła stawka podatku VAT na większość materiałów budowlanych (wcześniej było 7% - teraz jest 22%). Aby zrekompensować indywidualnym inwestorom tą podwyżkę, powstała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468) regulująca zasady zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynku mieszkalnego. Umożliwiono w ten sposób odzyskanie powstałej różnicy w podatku VAT. Wiąże się to niestety z koniecznością złożenia wniosku do urzędu skarbowego i indywidualnym ubieganiem się o zwrot tej kwoty.

UWAGA! Rozliczeń można dokonywać przez cały rok.

Zwrot VAT za materiały budowlane zostanie jednak zlikwidowany od 2014 roku, więc zostało już tylko kilka miesięcy, aby starać się o zwrot.

Od 01.01.2011 r. w ustawie dotyczącej zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wprowadzono kilka zmian. Ulga pozostaje lecz zostaje nieco zmodyfikowana ze względu na zmianę podstawowej stawki podatku VAT z 22% na 23%. Rząd zdecydował, że ciężar zmiany stawki podatku poniosą podatnicy a więc zwrot nie będzie większy mimo że więcej zapłacimy na materiał budowlany. Nadal więc odzyskamy 15% różnicy w stawkach podatku VAT a nie 16% mimo że różnica pomiędzy 7% a 23% wynosi właśnie 16%. Ponadto niewielkiej korekcie ulegnie limit odliczeń. Ponieważ jest on ściśle związany ze wskaźnikiem ceny 1m2 powierzchni mieszkaniowej uznano, że mimo zmniejszenia limitu z 12,295% do 12,195% ogólna kwota limitu nie powinna ulec zmniejszeniu. Wskaźnik ceny 1m2 ulegnie bowiem zwiększeniu z powodu wzrostu stawki VAT na mieszkania.

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O ZWROT VAT

Uprawnionymi do złożenia wniosku o zwrot VAT z materiałów budowlanych są osoby fizyczne, które:

 1. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:
  • budowie budynku mieszkalnego;
  • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie, (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
 3. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22% (lub 23% po 2011 r.),
 4. nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej np.deweloperzy, firmy budowlane),
 5. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego (akt własności, umowa najmu, użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu itp.),
 6. posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Spełnienie powyższych warunków jest niestety konieczne, bez tego Twoje ubieganie się o zwrot podatku może okazać się bezskuteczne. Składając swój wniosek będziesz musiał dołączyć do niego kserokopie wszystkich faktur z których dokonujesz odliczenia oraz dołączyć pozwolenie na budowę (w przypadku gdy inwestycja tego wymagała) lub tytuł prawny do budynku lub lokalu w którym dokonywałeś remontu.

ZWROT VAT - JAKIE DANE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU?

Odszukaj wszystkie posiadane faktury dokumentujące wykonany remont lub budowę domu. Ważne by faktury były wystawione na Ciebie lub na małżonka a nie na np. "pana Kowalskiego", który remontował Twoje mieszkanie.

Na spotkanie zabierz kopię pozwolenia na budowę lub w przypadku kiedy roboty budowlane nie wymagały pozwolenia na budowę - tytuł prawny do lokalu - np. akt notarialny, umowę użyczenia, umowę najmu itp.

PRZYGOTUJ: numer PESEL (również małżonka), adres zamieszkania wraz z numerem kodu pocztowego i nazwą Gminy oraz nr rachunku bankowego na który zostanie wypłacony zwrot, dane kontaktowe, Dane Urzędu Skarbowego w którym się rozliczasz.

ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ - LIMITY I WSKAŹNIKI

Wysokość przysługującego zwrotu uzależniona jest od kilku czynników: przede wszystkim od wysokości poniesionych wydatków które kwalifikują się do odliczenia oraz od rodzaju inwestycji i związanego z tym przysługującego limitu odliczeń.

Jak szybko wyliczyć ile wyniesie Twój orientacyjny zwrot?

To łatwe i możesz to zrobić na kilka sposobów, wystarczy wyliczyć:

 • 15% kwoty NETTO wydatków na zakup materiałów budowlanych lub
 • 12,195% kwoty BRUTTO wydatków na zakup materiałów budowlanych lub
 • 65,22% kwoty PODATKU VAT z wydatków na zakup materiałów budowlanych.

Jeśli znasz już kwotę zwrotu jaką możesz odzyskać to teraz sprawdź czy nie przekracza ona limitu. Limity zwrotu wydatków za materiały budowlane dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot.

Od dnia 01.10.2013 r. zmniejszeniu uległ wskaźnik ceny 1 metra kwadratowego ogłaszany przez GUS, wynosi 3.879 zł i w takiej wysokości będzie obowiązywał do końca 2013 roku.

Wraz ze zmniejszeniem wskaźnika ceny 1 metra kwadratowego zmniejszeniu uległy limity odliczeń w ramach zwrotu VAT za materiały budowlane. W IV kwartale będą one wynosić odpowiednio:

 • 33.384,61 zł dla kontynuujących odliczenia budowlane rozpoczęte przed 01.01.2011
 • 14.307,69 zł dla kontynuujących odliczenia remontowe rozpoczęte przed 01.01.2011
  lub
 • 33.113,08 zł dla rozpoczynających lub kontynuujących odliczenia budowlane rozpoczęte po 01.01.2011
 • 14.191,32 zł dla rozpoczynających lub kontynuujących odliczenia remontowe rozpoczęte po 01.01.2011

Do ustalenia w/w limitów konieczne jest więc wpisanie do wniosku ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Oto jak wskaźnik ten kształtował się w ostatnich latach:

Rok

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2004

2412

2562

2386

2195

2005

2505

2336

2528

2388

2006

2560

2445

2557

2619

2007

2683

2650

3041

2890

2008

2970

3186

3478

3631

2009

3895

3924

3783

3964

2010

4372

4433

4657

3979

2011

3797

3819

3988

3829

2012

4130

4103

3915

3837

2013

4019

3879*

* - wskaźnik aktualny dla wniosków składanych w IV kwartale roku 2013, tj. od 01.10.2013 do 31.12.2013 r.

UWAGA Od 1 stycznia 2011 obowiązuje nowy wykaz materiałów budowlanych, który zawiera mniej pozycji.

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu części VAT jest złożenie przez podatnika, który w okresie od dnia 1 maja 2004r., poniósł wydatki na zakup określonych materiałów budowlanych, jest złożenie wniosku VZM-1 wraz z załącznikami, w których wykazane zostaną m. in. dane z faktur dokumentujących poniesiony wydatek i kwoty tych wydatków: Formularz VZM-1
Obowiązują 3 rodzaje załączników: VZM/1A i VZM/1B i VZM/1C
Do wniosku VZM-1 należy dołączyć kserokopie faktur wykazanych w załącznikach, tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/domu, którego wydatki dotyczą.  (http://www.izbaskarbowa.lodz.pl/1300 )

CO MOŻNA ODLICZYĆ

http://www.mi.gov.pl/files/0/1346/zalacznikdoobwieszczeniaMTiB.pdf

Zwrot możesz odzyskać między innymi za zakup:

 • wanny,
 • kabiny prysznicowej,
 • umywalki,
 • armatury domowej,
 • płytek ceramicznych,
 • tapet,
 • zapraw klejących,
 • gładzi,
 • cementu,
 • bloczków budowlanych,
 • blachy
 • styropianu,
 • okna,
 • i wiele innych materiałów ...

Poniżej wykaz niektórych grup materiałów budowlanych, które NIE PODLEGAJĄ odliczeniu:

 • gwoździe budowlane, wkręty, blachowkręty, śruby, nakrętki, podkładki,
 • farby, lakiery, drewnochrony oraz impregnaty,
 • folia budowlana, paraizolacyjna, folia w płynie,
 • klej do tapet,
 • marmur i wyroby z marmuru,
 • pompy ściekowe, pompy rozdrabniające,
 • osprzęt elektryczny: gniazda, wyłączniki, puszki, bezpieczniki,
 • sprzęt AGD: okapy kuchenne, kuchenki elektryczne, piekarniki do zabudowy,
 • plastyfikatory i inne dodatki do betonu,
 • wyroby ze stali kwasoodpornej,
 • tarcica, płyty drewniane, drewnopodobne, wiórowe, pilśniowe i płyty OSB,
 • meble kuchenne w tym szafki umywalkowe,
 • wykładziny podłogowe (zdecydowana większość była opodatkowana stawką 22% VAT),
 • izoplast K (jako jedyny z izoplastów opodatkowany był stawką 22% VAT)

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
(Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.).

Kontakt

Biuro Rachunkowe ZWBiznes
Beata Kuśmierek

Zduńska Wola
ul. Ogrodowa 33/21

tel. 663 734 342
biuro@zwbiznes.pl

Facebook


Copyright 2010-2014 ZWBiznes.pl | Autor: Łukasz Keller - projektowanie i pozycjonowanie stron www - Zduńska Wola, Sieradz, Łask
Ta strona używa cookies w celach statystycznych i marketingowych. Dowiedz się więcej o cookies.


Google+